ลดราคา!

คอร์ส AutoCAD เพื่องานเขียนแบบเครื่องกล เรียนออนไลน์

1,498 ฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คอร์สเรียนนี้เหมาะกับใคร

คอร์สเรียน AutoCAD เพื่องานเขียนแบบเครื่องกล เรียนได้ตลอด
คอร์สที่เน้นทักษะตั้งแต่พื้นฐานการมองภาพในมุมมองต่างๆ ด้านบน (Top view) ด้านหน้า (Front view) และด้านข้าง (Side view) เพื่อสร้างจินตนาการ เขียนแบบเครื่องกล ใช้ทั้งจินตนาการ การมองภาพ การเขียนภาพให้ถูกต้อง และ มาตรฐาน อันนี้สำคัญ คอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนที่บางท่านอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการใช้ AutoCAD มาก่อน หรือ ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนแบบเครื่องกลด้วยมือมาก่อน สามารถเริ่มและไปต่อได้ เนื้อเริ่มจากพื้นฐาน จนถึงชั้นสูง การใช้ AutoCAD Layout ในการจัดการแบบ การปริ้นท์แบบเลย เรียกว่าสุดคุ้มครับ

เนื้อหาในคอร์สเรียน

1.1 การตั้งค่าเลเยอร์ 0:17:31
1.2 การติดตั้ง Fonts 0:02:52
1.3 การตั้งค่า Text style 0:04:50
1.4 การบันทึกไฟล์งานของโปรแกรม AutoCAD 0:02:41
1.5 การตั้งค่าการกำหนดขนาด Dimension style 0:10:09
1.6 การสร้างกรอบแบบเพื่อใช้ในงานเขียนแบบเครื่องกลหน่วย มิลลิเมตร 0:12:57
1.7 การสร้างบล็อกกรอบกระดาษ 0:04:11
1.8 การสร้างแบบ Title block 0:15:09
1.9 การพิมพ์ข้อความลงใน Title Block 0:15:05
1.10 การสร้าง ATTRIBUTE ใน TITLE BLOCK 0:32:39
1.11 การกำหนดลำดับให้กับ ATTRIBUTE ก่อนสร้าง BLOCK 0:05:00
1.12 การสร้าง ATTRIBUTE BLOCK 0:05:53
1.13 การตั้งค่าหน้ากระดาษ 0:14:26
1.14 การสร้าง Drawing properties และ เชื่อมโยงไปใช้ที่ TITLE block 0:33:51
1.15 การตั้งค่า มัลติลีดเดอร์ (Multi Leader) 0:04:11
1.16 การตั้งค่าเพื่อใช้สร้างตารางด้วย Table Style Manager 0:07:41
2.1 เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการมองภาพ ข้อที่ 1 0:05:16
2.2 เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการมองภาพ ข้อที่ 2 0:05:20
2.3 เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการมองภาพ ข้อที่ 3 0:05:44
2.4 เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการมองภาพ ข้อที่ 4 0:05:58
2.5 เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการมองภาพ ข้อที่ 5 0:07:14
2.6 เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการมองภาพ ข้อที่ 6 0:05:52
2.7 เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการมองภาพ ข้อที่ 7 0:06:14
2.8 เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการมองภาพ ข้อที่ 8 0:05:20
2.9 เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการมองภาพ ข้อที่ 9 0:04:55
2.10 เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องการมองภาพ ข้อที่ 10 0:05:45
3.1 การเตรียมความพร้อมในการทำแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนภาพฉาย 0:03:32
3.2 แนวทางในการวางภาพเพื่อการฉายภาพในแต่ละด้าน 0:06:36
3.3 ทำแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนภาพฉาย ข้อที่ 1 0:07:41
3.4 ทำแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนภาพฉาย ข้อที่ 2 0:05:41
3.5 ทำแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนภาพฉาย ข้อที่ 3 0:03:18
3.6 ทำแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนภาพฉาย ข้อที่ 4 0:04:27
3.7 ทำแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนภาพฉาย ข้อที่ 5 0:07:13
3.8 ทำแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนภาพฉาย ข้อที่ 6 0:05:00
3.9 ทำแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนภาพฉาย ข้อที่ 7 0:06:01
3.10 ทำแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนภาพฉาย ข้อที่ 8 0:05:47
3.11 ทำแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนภาพฉาย ข้อที่ 11 0:04:02
3.18 ทำแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนภาพฉาย ข้อที่ 18 0:18:00
3.29 ทำแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนภาพฉาย 3rd angle ข้อที่ 1 0:04:19
3.30 ทำแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนภาพฉาย 3rd angle ข้อที่ 2 0:05:21
3.31 ทำแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนภาพฉาย 3rd angle ข้อที่ 3 0:03:58
3.32 ทำแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนภาพฉาย 3rd angle ข้อที่ 4 0:03:26
3.33 ทำแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนภาพฉาย 3rd angle ข้อที่ 5 0:06:24
4.6 การเขียนภาพตัดย่อส่วน Discontinued section 0:20:00
5.2 ชิ้นส่วนมาตรฐาน การวาดโบลท์และนัท1 0:10:00
5.3 ชิ้นส่วนมาตรฐาน การวาดโบลท์และนัท2 0:11:48
5.4 ชิ้นส่วนมาตรฐาน การวาดโบลท์และนัท3 0:08:05
6 เขียนแบบ Anti Vibration Mount บทนำ 0:03:51
6.1 เขียนแบบ Anti Vibration Mount อธิบายแบบ 0:08:17
6.2 เขียนแบบ Anti Vibration Mount เขียนภาพฉาย ชิ้น BODY 0:20:16
6.3 เขียนแบบ Anti Vibration Mount เขียนภาพฉาย ชิ้น BODY(ต่อ) 0:08:50
6.4 เขียนแบบ Anti Vibration Mount เขียนภาพฉาย ชิ้น YOKE 0:20:06
6.5 เขียนแบบ Anti Vibration Mount เขียนภาพฉาย ชิ้น BUSHING 0:05:15
6.6 เขียนแบบ Anti Vibration Mount เขียนภาพฉาย ชิ้น BOLT 0:21:50
6.7 เขียนแบบ Anti Vibration Mount เขียนภาพฉาย ชิ้น SLOTTED NUT 0:11:52
6.8 เขียนแบบ Anti Vibration Mount เขียนภาพฉาย ชิ้น SPLIT PIN 0:11:42
6.9 เขียนแบบ Anti Vibration Mount เขียนภาพฉาย ASSEMBLY 0:32:07
6.10 เขียนแบบ Anti Vibration Mount เขียนภาพฉาย ASSEMBLY Full Section 0:12:35
7.1 การใช้ AutoCAD Layout ในการเรียบเรียงแบบ Anti Vibration Mount 0:12:07
7.2 การปรับลวดลายตัด (Hatch) ให้เป็น Annotative scale 0:01:32
7.3 การวาดเส้นแนวตัดและแทรกสัญลักษณ์แนวตัดแบบ Annotation Block 0:04:59
7.4 การสร้าง Sheet แผ่นใหม่ด้วย Move or Copy 0:05:31
7.5 การใช้มัลติลีดเดอร์ในการชี้บอกหมาเลขชิ้นส่วน 0:09:49
7.6 บอกตำแหน่งในแบบด้วย Multi Leader 0:04:03
7.7 การพิจารณาใช้ Multi Leader บนภาพาตัด A-A 0:02:16
7.8 การพิจารณาสร้างแบบแยกชิ้น 0:05:24
7.9 การปรับสเกลแบบแยกชิ้นให้เหมาะสม 0:05:48
7.10 แนวทางการนำเสนอแบบแยกชิ้นกรณีชิ้นงานยาว 0:06:11
7.11 แนวทางการจัดการ Viewport กำหนดมิติขนาด 0:26:25
7.12 การสร้าง Viewport จากวัตถุวงกลม 0:03:38
7.13 แนวทางการกำหนดขนาดชิ้นส่วนที่ 2 YOKE 0:17:01
7.14 แนวทางการกำหนดขนาดชิ้นส่วนที่ 3 BUSHING 0:10:14
7.15 แนวทางการกำหนดขนาดชิ้นส่วนที่ 4 M16 Semi finished bolt 0:02:45
7.16 การกรอกข้อมูลลงใน Title block ของแบบแต่ละแผ่น 0:04:38
7.17 สร้างตัวแปร Quantity เพิ่มเติมใน Drawing Properties เพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูล 0:11:32
7.18 การสร้างตารางรายการชิ้นส่วน (Part list) 0:18:16
7.19 การแทรกตัวแปรที่สร้างไว้เข้าในตาราง Part list 0:10:58
7.20 การเพิ่มข้อมูล Description และส่วนอื่นๆใน Part list 0:13:06
7.21 การเปิดปิดแถบสีเทาหลังฟิลที่แทรกเข้ามา (Display background of fields) 0:01:49
8.1 การปริ้นท์แบบใน Layout ครั้งละ1แผ่น 0:07:10
8.2 การปริ้นท์แบบทาง Layout  ทีละมากกว่า 1แผ่น 0:09:42
 รวมเวลา 12:28:58

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “คอร์ส AutoCAD เพื่องานเขียนแบบเครื่องกล เรียนออนไลน์”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *